ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಲಾರ್ಕ್

: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ರನ್ ಹೊಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಮೈಕಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆಟೋ ಚಾಲನೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದಂತಿದೆ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕ… ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಾರ್ಕ್

Leave a Comment