ಕೈ, ಕಮಲ ಹಾವು- ಏಣಿ ಆಟ : ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೋಸ್ತಿ ರಣತಂತ್ರ
Permalink

ಕೈ, ಕಮಲ ಹಾವು- ಏಣಿ ಆಟ : ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೋಸ್ತಿ ರಣತಂತ್ರ

(ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ) ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. ೧೨- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟದಂತೆ ಸಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ…

Continue Reading →