ಹುಬ್ಬಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು
Permalink

ಹುಬ್ಬಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು

*ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಟಿಪ್ ನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹುಬ್ಬಿನ ಸುತ್ತಲು ಹಚ್ಚಿ. *೪೦-೪೫ ನಿಮಿಷ…

Continue Reading →

ಮಳೆಗಾಲದ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ
Permalink

ಮಳೆಗಾಲದ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ

ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿವೆ.…

Continue Reading →

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ
Permalink

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ

ಅತ್ತಿಮರದ ಹಣ್ಣು, ಎಲೆ, ತೊಗಟೆ, ಬೇರು ಹೀಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಕೆಲವು ಔಷಧೀಯ…

Continue Reading →