ಕಲಬುರಗಿ: ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲು  ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗೊಂಡೆ ,ಮಣಿಸರ ,ಮಗಡ, ರಿಬ್ಬನ್ನು ಮೊದಲಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು , ರೈತರು ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋಟ..ಸಂಜೆವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

Leave a Comment