ಸಿಂಹ

 

ಈ ವಾರ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವನು. ದುಡಿಮೆಯ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವನು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಉಪಶಮನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವರು. ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವರು. ಕಲಾವಿದರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭ, ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರೆಸುವರು. ವಕೀಲರು ಕಾನೂನಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರೆಸುವರು. ಮಹಿಳೆ ಖಾಸಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಳು.

ಶುಭದಿನಗಳು: 19, 21, 23, 25.