ಸನ್ಮಾನ

ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಣಿಕಂಠ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದಾನಂದ ವಿ.ಡಂಗನವರ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

Leave a Comment