ಸನ್ಮಾನ

ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಫನಗರ ನಡುವಿನ ಮರ್ಕಾಜಿಯಾ ಖಾದ್ರಿಯಾ ಖಾಂಕೆ ಇತ್ತೆಹಾದ ಗುಂಪ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ ಯುಸುಫ ಸವಣೂರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ತಾಫನವಾಜ ಎಂ.ಕಿತ್ತೂರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಶಿರಾಜಅಹ್ಮದ ಕುಡಚಿವಾಲೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚಿನವಾಲ, ಬಾಬಾಪಠಾಣ, ಮುಸ್ತಾಕಕುಂಬಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Leave a Comment