ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್

4.0 ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಜನ.

Share

Leave a Comment