ವೃಷಭ

ವ್ಯವಹಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು. ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡುವಿರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವವು. ಕ್ರೀಡಾರಂಗದವರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯುವರು. ಸಾಹಿತಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂಭವ. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭ ಕೊಡುವವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೌಢ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು. ರೈತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ತಂತ್ರ ಹೂ‌ಡುವರು. ವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವರು

ಶುಭದಿನಗಳು: 20, 22, 24, 25.