ವೃಷಭ

ಈ ವಾರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೆಲಸ- ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಪರಿಸರ ವಾಸಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಕುಟುಂಬ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವಿರಿ. ಮಡದಿಯ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾದೀತು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ದರ್ಶನ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದ, ಸಂಶೋಧಕ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಇವರ ಬದುಕು ಹಿತ-ಮಿತ ಆದಾಯ ಹೊಂದುವುದು. ಮಹಿಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಲಭ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸುವರು.
ಶುಭ ದಿನಗಳು: 10, 12, 14, 16.