ವೃಷಭ

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುವುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಪಂದಿಸುವರು. ವಿಶ್ವಾಸ ಘಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬಲಗಳು ಕುಂದುವವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡೆ ಇರಲಿ. ಮಡದಿಯ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವವು. ವಿವಾಹ ಯತ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆಟಗಾರ, ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಾಡುವುದು. ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವರು. ವ್ಯಾಪಾರಿ, ವೈದ್ಯ, ವಕೀಲರ ಜೀವನ ಸುಖಾನುಪಾತ ಹೊಂದುವುದು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 31, 1, 3, 5.