ವೃಶ್ಚಿಕ

 

ಈ ವಾರ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದವರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆದಾಯ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವವು. ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲಕೊ‌ಡುವಿರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನಿಗಳು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವರು. ಕ್ರೀಡಾರಂಗದವರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿ, ರೈತ, ಹಿಡುವಳಿದಾರ, ಪ್ರಕಾಶಕ, ಮುದ್ರಕ, ವೈದ್ಯ, ವಕೀಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಖದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೌಕರಿದಾರ ವರ್ಗ ಬಯಸುವನು.

ಶುಭದಿನಗಳು: 31, 1, 3, 4.

Share