ಯೋಗ

ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾದ ಪ್ರೀಮೌಂಟದಲ್ಲಿರುವ “ಸ್ಟೀರಿಚ್ವಲ್ ಅಲಾಯ್ನಮೆಂಟ್ ಯೋಗ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್” ಯೋಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ  ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ವಚನಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು.

Leave a Comment