ಮೇಷ

ಈ ವಾರ ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ. ವಾರ್ತೆಯೊಂದು ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರೌಢ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ. ಕಲಾರಾಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವವು. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಆಡಳಿತ ನಿಮ್ಮ ವಶವರ್ತಿಯಾಗುವುದು. ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುವರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕುದುರುವವು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರುವುದು. ಕಲಾವಿದರು, ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 21, 22, 23, 25.