ಮೇಷ

 

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರನಿಂದ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ದೊರಕೀತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವ ಬಲಿಯಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿರುವರು. ತರಬೇತಿಯೂ ನಡೆಯುವುದು.
ನೌಕರರು ವರ್ಗದ ಚಿಂತೆಯಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವರು. ಅವಿವಾಹಿತರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೈತರು ಸಾಲಮನ್ನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವರು. ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 30, 31, 3, 4.
Share