ಮೇಷ

ಈ ವಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಾಥ್ ಕೊಡಲಿದೆ. ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಓಡಾಟ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗೌರವಿಸುವರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಅತಿಥಿ ಅಭಾಗ್ಯತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧನೆ ಸಂತಸ ಕೊಡುವುದು. ಕ್ರೀಡಾರಂಗ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುಖೀ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ವೈದ್ಯರು ಜನಸೇವೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುವರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಾಂತರವಾಗಲಿದೆ.

ಶುಭದಿನಗಳು: 19, 22, 23, 25.