ಮೀನ

 

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಱ್ಯ ವೈಖರಿ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು. ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಕೊಡುವವು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಸುಧಾರಿಸುವಷ್ಟು ಬಲ ಬರುವುದು. ಕುಟುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವುದು. ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯೋಗಶೀಲರಾಗುವರು. ಬಡ್ತಿಗಳು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬರುವವು.
ಕ್ರೀಡಾರಂಗದವರು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುವರು. ಸಾಹಿತಿಗೆ ಬರಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುವುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಓಡಾಟ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶಕ, ಮುದ್ರಣಗಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದರೂ ನಷ್ಟವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ನೌಕರಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 30, 3, 4, 5.