ಮೀನ

ವರ್ಷಾರಂಭ (29.3.2017) ದಿಂದ 12.9.2017ವರೆಗೆ 7ನೇ ಗುರು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುವನು, ಆರೋಗ್ಯ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುವವು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆದಾಯ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆಗದವರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವರು. ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವವು. ಇವರನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲವಾದದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವರು. ಮಡದಿ – ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಕೀಯ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಮಗನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಸಹಕರಿಸುವುದು. ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದ, ಸಂಗಿತಜ್ಞರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತ. ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವರು. ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದೆ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗುವಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಿರಿ. 12-19-2017ರ ನಂತರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ 8ನೇ ಗುರು ಕಾಡುವನು. ಜೀವನ ಮಂದಗತಿಗೆ ತಿರುಗುವುದು. 20.6.2017ವರೆಗೆ 10ನೇ ಶನಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿಸಿಲ್ಗುದುರೆಯಂತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವವು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಿದೆ. ರೈತರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇರಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವರು. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಬಿಸಿ ಮೂಡಿಸಲಿವೆ. ಹಿಂಗಾರು-ಮುಂಗಾರುಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವು. 25.10.2017ವರೆಗೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು.

ಆದಾಯ – 8, ವ್ಯಯ – 11