ಮಿಥುನ

ಈ ವಾರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಿರಲಿ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವರು. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ನೌಕರಿದಾರರು ಬಡ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವರು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಅಭಿನಂದಿಸುವರು ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅರೋಗ್ಯ ಕೆಡಲಿದೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೀಡಾರಂಗದವರು ಸಾಹಸದಿಂದ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತಂದು ಕೊಡುವರು. ಸಾಹಿತಿಗೆ ಅಧುನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಿ ಬರೆಯುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೀರ್ತಿ ತರುವವು. ರೈತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಪಡಿಸುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ನೌಕರಿಗೆ ಕರೆ ಬರುವುದು.

ಶುಭದಿನಗಳು: 20, 22, 24, 25.