ಮಕರ

 

ಈ ವಾರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸುಖ – ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವವು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಏರ್ಪಡುವುದು. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಪತನ ಭಯ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವನು. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸಹೋದರರು ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುವರು. ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯವಸಾಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಉಲ್ಲಸಿತರಾಗುವರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಬರುವುದು. ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿವಾಹ ಯತ್ನ.

ಶುಭದಿನಗಳು: 19, 20, 22, 24.