ಬೃಹತ್

55 ಸಾವಿರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳಸಿ ನಗರದ ಕಲಾವಿದ ಬಸವರಾಜ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಉಳವಿ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ 15 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ.

Leave a Comment