ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ……

ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ……. ನೆರೆಯ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದನೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.

Leave a Comment