ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟೇಟ ಬ್ಯಾಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಾಸ್ ಬುಕ್.ಚಲನ್,ವಿತ್‍ಡ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಫಿಕ್ಸ ಡಿಪಾಜಿಟ್‍ಗಳ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ  ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

Share

Leave a Comment