ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮೈಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ದೃಶ್ಯ.

Leave a Comment