ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯುನಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕ್ ನ ದೇವಿನಗರದ ನೆರೆಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.

Leave a Comment