ಧನಸ್ಸು

ಈ ವಾರ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವು. ಉದ್ಯಮ ರಂಗ ವಿಫುಲವಾದ ಆದಾಯ ಕೊಡಲಿದೆ. ಮಡದಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಒಡಂಬಡುವಿರಿ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗದವರು ಮಾಡುವ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರುವುದೇ ಜಾಣತನದ ಲಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಸಾಗುವುದು. ಆಟಗಾರರು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯುವರು. ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದರು, ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡುವರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವರು. ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವರು.

ಶುಭದಿನಗಳು: 20, 21, 23, 24.