ಧನಸ್ಸು

ಈ ವಾರ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು- ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಬರುವವು. ಮಿತವ್ಯಯ ಯತ್ನಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವವು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ. ಕಾರ್ಯ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಱ್ಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಲಾಭ ಕೊಡುವವು. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ಆದರ್ಶ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವರು. ಅವಿವಾಹಿತರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸೇರುವರು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 24, 26, 29, 30.