ಧನಸ್ಸು

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಲವು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕಂಡರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗದು. ಕುಟುಂಬ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭತಂದು ಕೊಡುವವು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಘಟಿಸಲಿದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗುವಿರಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹೊಂದುವರು, ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ವೈದ್ಯ, ವಕೀಲ, ಮುದ್ರಕ, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಆದಾಯ ಹೊಂದುವರು. ಆಟಗಾರರು ಬಹುಮುಖ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 31, 2, 4, 5.
Share