ದೇಶ ಭಕ್ತರು

73 ನೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ನಿಮ್ಮಿತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೇಬಿಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಪ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

Leave a Comment