ತುಲಾ

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾರಸುದಾರರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವರು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಗುಂಪು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವರು. ಮಡದಿ-ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗುವರು. ಜಲಚರ ವ್ಯವಹಾರಿಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಹೊಂದುವರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ವಿತರಕರು ತೃಪ್ತಿಕರ ಲಾಭ ಹೊಂದುವರು. ಮುದ್ರಕರು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ರಂಗ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಲಾಭ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ನೌಕರಿ ಬಿಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಕಾಡಲಿದೆ.
ಶುಭ ದಿನಗಳು : 23, 24, 26, 27