ತುಲಾ

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಈಡೇರುವವು. ನಿವೇಶನ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಲೇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೋರಿ ಬರುವುದು ಹಿರಿಯರ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಬಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವರು.
ವಿದೇಶಯಾನದ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವರು. ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚವುದು, ವೈದ್ಯ, ವಕೀಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕಾಣುವರು. ಸಾಹಿತಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರುವುದು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 31, 2, 4, 5
Share