ತುಲಾ

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಲಹ ವೆಬ್ಬಿಸುವರು. ಹಿರಿಯರು ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆ ವಹಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವರು. ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅನುಸರಿಸುವಿರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೊಳಗಾಗುವುದು. ಕ್ರೀಡಾರಂಗದವರು ಸೋಲಿನತ್ತ ವಾಲುವರು. ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು ಭೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವರು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಖರೀದಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವರು. ವೈದ್ಯರು ಜನಸೇವೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಲಾಭ ಕಾಣುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ.
ಶುಭ ದಿನಗಳು : 24, 26, 28, 29