ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ೧೫೬ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುತ್ಹಳಿಗೆ ಹು.ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಂಗನಾಥ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು

Leave a Comment