ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ
ಬಿಜೆಪಿ -71
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-11
ಐಎನ್‌ಎಲ್‌ಡಿ+ಅಕಾಲಿದಳ -0
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು-8

ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್- ಪೋಲ್‌‌ಸ್ಟ್ರಾಟ್
ಬಿಜೆಪಿ-75-80
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-9-12
ಐಎನ್‌ಎಲ್‌ಡಿ+ಅಕಾಲಿದಳ-0-1
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು-1-3

ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್- ಪೋಲ್‌‌ಸ್ಟ್ರಾಟ್
ಬಿಜೆಪಿ-75-80
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-9-12
ಐಎನ್‌ಎಲ್‌ಡಿ+ಅಕಾಲಿದಳ-0-1
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು-1-3

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ- ಏಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ
ಬಿಜೆಪಿ+ ಶಿವಸೇನೆ -166-194
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ಎನ್‌ಸಿಪಿ -72-90
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು-22-34

ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ
ಬಿಜೆಪಿ+ ಶಿವಸೇನೆ -230
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ಎನ್‌ಸಿಪಿ -48
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು- 10
ಟಿವಿ9 ಮರಾಠಿ- ಸಿಸೆರೊ
ಬಿಜೆಪಿ+ ಶಿವಸೇನೆ-197
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ಎನ್‌ಸಿಪಿ- 75
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು- 10
ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ 18- ಐಪಿಎಸ್‌ಒಎಸ್
ಬಿಜೆಪಿ+ ಶಿವಸೇನೆ -243
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ಎನ್‌ಸಿಪಿ-41
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು-4

Leave a Comment