ಕುಂಭ

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿತಶತೃಗಳು ಪೀಡಿಸುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ನೌಕರಿದಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಆಪ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ. ಕ್ರೂರ ಜಂತು ದರ್ಶನ. ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿನ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವರು. ಸಾಹಿತಿಗೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಲಭ್ಯ. ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನ ಸಮರಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ರೈತರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಈಡೇರಲಿದೆ.
ಶುಭದಿನಗಳು: 21, 23, 25, 26.