ಕನ್ಯಾ

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವುದು. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ಮಕ್ಕಳು ಸಂಯಮದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆಸುವರು. ಆಟಗಾರರು ಅನ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸುವರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಹುಮಾನವೂ ದೊರೆಯುವುದು. ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದೆ. ಸಾಹಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಲಾವಿದನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಕ, ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ. ಸಮಾರಂಭವೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುವುದು. ರೈತರು ದಿನೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಇಂಬುಗೊಡುವರು. ವೈದ್ಯರು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಬರುವುದು.

ಶುಭದಿನಗಳು: 19, 20, 21, 24.