ಕಟಕ

ಈ ವಾರ ಕುಟುಂಬ ಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಕೊಡುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವವು. ಆರೋಗ್ಯಚೈತನ್ಯಕಾರಿಯಾಗುವುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುಱ್ಯ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುವವು. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬಲಗಳು ಪುಷ್ಠಿ ಕೊಡುವವು. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವಿರಿ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಿರಿ. ಕ್ರೀಡಾರಂಗದವರು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುವರು. ನೌಕರಿದಾರರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವರು. ದೂರದ ಬಂಧುಗಳು ಬರುವರು. ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವರು. ಕೋರ್ಟ್, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಗಶಃ ಈಡೇರುವವು. ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುವವು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 24, 26, 28, 29.
.