ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ

ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಶಬರಿನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿ ನೆರೆದವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Leave a Comment